Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2013

Rock942
To nie jest tak, że nie odzywam się, bo nie chcę. Wręcz odwrotnie. Mam wielką ochotę z Tobą porozmawiać, tylko zwyczajnie boję się, że widząc moje imię na ekranie telefonu wywrócisz oczami i powiesz "kurde, nie chce mi się z nią pisać, ale odpiszę, żeby nie było jej przykro.
Reposted frominsidemymind insidemymind viareniferowa reniferowa
Rock942
7324 6b68
Reposted fromAngiie Angiie
Rock942
5703 a8b0 500
Reposted fromforthewin forthewin viareniferowa reniferowa

May 10 2013

Rock942
1116 6d9a 500

May 09 2013

Rock942
Uważam, że lepiej od razu mówić, wyjaśniać, niż potem żałować. Tego też nauczyła mnie moja mama. Przypominała: „Dzień należy kończyć tak, jakby miał być twoim ostatnim”.
— Martyna Wojciechowska !!!!
Reposted fromdygoty dygoty viareniferowa reniferowa

May 07 2013

Rock942

April 06 2013

Rock942
0010 f2b3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Rock942
0170 4303
Reposted fromgruubas gruubas
Rock942
  • Co jest trudne?
Poznać samego siebie.
  • Co jest łatwe?
Udzielać rad bliźniemu.
  • Co jest najprzyjemniejsze?
Osiągnąć to czego się pragnęło.
  • Co jest boskie?
To co nie ma początku, ani końca.
  • Co jest widokiem najbardziej niezwykłym?
Tyran, który dożył późnego wieku.
  • Jak można najłatwiej znieść nieszczęście?
Widząc nieprzyjaciół, dotkniętych jeszcze większym nieszczęściem.
  • W jaki sposób żyć najlepiej i najsprawiedliwiej?
Nie czynić tego, co u innych ganimy.
  • Kto jest szczęśliwy?
Ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do kształcenia.
— Tales z Miletu
Rock942
Miłość - najbardziej zdradliwa choroba na świecie: zabija cię zarówno wtedy, gdy cię spotka, jak i wtedy, kiedy cię omija.
— Lauren Oliver "Delirium"
Reposted fromOpaaal Opaaal
Rock942
 by zoomion
Reposted fromewelax ewelax
Rock942
4859 2731
Reposted frombubububu bubububu viareniferowa reniferowa
Rock942
4859 2731
Reposted frombubububu bubububu viareniferowa reniferowa
Rock942
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viareniferowa reniferowa

February 14 2013

Rock942
8865 8b2c
Reposted fromstrasznik strasznik viareniferowa reniferowa
Rock942
Rock942
01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26
— Winter rain effects
Reposted fromlouve louve viareniferowa reniferowa
Rock942
5557 e340 500
Reposted fromlekhaim lekhaim viareniferowa reniferowa

February 05 2013

Rock942
4949 a973
Reposted fromnelke nelke
Rock942
a wish
Reposted fromwhoifnotme whoifnotme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl